Pracovníci školy

Ředitel školy:
BcA. Jan Jiráček DiS.

Hudební obor:
Bc. Josef Švarc
Ing. & Ing. Blanka Sobotková, dipl.um.
Jaroslav Hladík
BcA. Jan Jiráček DiS.
Tomáš Prokop
Martin Audy
Vít Mareček dipl. um.
Petr Blaha
Radka Číhalová
Vít Matlocha

Výtvarný obor:
Mgr. Veronika Hudcová
Mga. Olga Hořavová Fryčová – MD – zastupuje MgA. Tomáš Rybníček

Taneční obor:
Jana Schieblová DiS. – MD – zastupuje Kristýna Jelínková DiS.

Hospodářka:
Lenka Bočková